Sunday, December 9, 2012

BALI - TARIAN KECAK / KECAK DANCE (4)

Sejenis tarian Bali yang paling unik. Kecak tidak diiringi dengan alat muzik/gamelan apa pun tetapi diiringi dengan paduan suara sekitar 70 orang pria, ia berasal dari jenis tari sakral " sang Hyang:.
 Tari Sang Hyang - seorang yang sedang kemasukan roh berkomunikasi dengan para dewa atau leluhur yang sudah disucikan. Dgn menggunakan si penari sebagai media penghubung para dewa atau leluhur dpt menyampaikan sabdanya. Pada tahun 1930an mulai disisipkan cerita epos Ramayana ke dalam tari secara singkat seperti berikut:
 Kerana niat jahat Dewi Kakayi (ibu tiri) Sri Rama, Putra Mahkota yang sah dari kerajaan Ayodya diasingkan dari istana ayah anandanya Sang Prabu Dasa Rata. Dgn ditemani adik lelaki serta isteri yang setia Sri Rama pergi ke hutan Dandaka. Semasa di hutan, Prabu Dasamuka (Rahwana) iaitu seorang raja yang zalim terpikat dengan kecantikan Dewi Sita, berusaha untuk menculiknya dibantu oleh Patihnya Marica. Raksasa Marica menjelma menjadi seekor kijang emas yang cantik & lincah.
Sita dan Rama berjaya dipisahkan, kesempatan ini digunakan untuk menculik Dewi Sita dan membawanya ke Alengka Pura. Rama & Laksamana berusaha menolong Sita, atas bantuan bala tentera kera dibawah panglima Hanoman mereka berjaya mengalahkan bala tentera Rahwana yang dipimpin Meganada, putranya sendiri. Rama berjaya merebut kembali isterinya dengan selamat..bersambung.....

No comments:

Post a Comment